Photo by Brett Sayles on Pexels

Asas Proporsionalitas & Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian

Asas proporsionalitas dan asas keseimbangan merupakan asas yang berlaku dalam hukum perjanjian. Pengertian asas proporsionalitas dan asas keseimbangan…