Daftar Peserta Kelas Online “Dasar-dasar Hukum Perjanjian”

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa aspek yang perlu untuk diketahui bagi setiap orang yang berkepentingan dalam mengadakan suatu perjanjian. Sering kali dijumpai ketika salah satu pihak tidak menepati isi perjanjian yang telah disepakati sebab tidak dibuatkannya surat perjanjian secara sah dan benar. Dengan tujuan dilakukannya perjanjian ialah menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan pada kemudian […]